Wat we doen

Projectmanagement, omgevingsmanagement en communicatieadvies. Drie onlosmakelijk aan elkaar verbonden specialismen. Wat is er nodig om een project van A tot Z succesvol te doorlopen? Wat is al aanwezig en waar kunnen wij bij helpen? Op deze vragen geven wij graag samen antwoord.

De regelgeving over participatie, vergunningen en processen verandert en in projecten wordt daar rekening mee gehouden. Hoe nemen we alle betrokken partijen mee in het proces? Niet alleen interne stakeholders, maar ook de mensen die dagelijks (soms maandenlang) met de uitvoering te maken hebben en met het resultaat van de projecten gaan leven en werken?

Het antwoord is niet altijd eenvoudig, zeker niet met alle veranderingen die momenteel plaatsvinden in de benadering van het fysieke, ruimtelijke domein. Samen zoeken we naar de best mogelijke oplossing voor elk project.

Onze projectmanagers

richten uw project in, coördineren de uitvoering en sturen bij waar nodig.

Onze omgevingsmanagers

analyseren de omgeving, begeleiden processen en verbinden alle betrokkenen.

Onze communicatieadviseurs

ontmoeten, informeren en inspireren stakeholders en collega’s.

Waarmee kunnen we je helpen

Wij helpen graag met het creëren van een toekomstbestendige leefomgeving. Onze experts zijn gewend in multidisciplinaire teams te werken.

Wij merken dat we de beste resultaten behalen, wanneer er een goede samenwerking is tussen alle vakgebieden.

Dat geldt niet alleen voor onze rol in het team, maar ook voor de input voor producten, zoals een communicatieplan of een quickscan.

Wie zijn onze opdrachtgevers

Onze dienstverlening is voor iedere opdrachtgever anders. Benieuwd wat we voor jou kunnen doen doen? Vraag ons naar de mogelijkheden.