Herinrichting De Run

Het beekdal waar de Run doorheen stroomt, is een gebied met veel verschillende, bijzondere planten, bloemen en (water)dieren. Maar ook met waardevolle cultuurhistorie en landbouw.

Samen met gebiedspartners én de omgeving werkt het waterschap aan een natuurlijk en uitnodigend beekdal van de Run.

Meanderen tussen belangen

Daar waar er voldoende ruimte is, gaat de Run weer meanderen door het landschap, zodat de kwaliteit van het water verbetert. Stuwen worden verwijderd, waardoor de vissen een groter leefgebied krijgen. Ook zorgen we ervoor dat de beek kan meebewegen met het veranderende klimaat. Het beekdal krijgt zo meer ruimte om hevige regenval op te kunnen vangen (waterberging) en langdurige periodes van droogte te kunnen trotseren.

De rol van Deborah van Gaal is het begeleiden van alle betrokkenen in het gebiedsproces, van overheden tot brancheorganisaties en particulieren.

Project informatie

Project

Herinrichting De Run

Opdrachtgever

Waterschap

Inzet

Omgevingsmanagement

Stadsrentmeester

Deborah van Gaal

Wanneer

2019-2022

Onze expertise, jouw project

Wij zetten ons iedere dag in voor de openbare ruimte in ons land. Neem contact op voor meer informatie over onze projecten.

Wil jij je ook inzetten om onze leefomgeving te verbeteren? Kijk dan of jouw talenten aansluiten bij één van onze vacatures.

Naar vacatures 0412-856 663