Landschapsontwerp melkveehouderij binnen rivier klimaatpark

Op het landpunt waar de IJssel aftakt van de Neder-Rijn boert de vijfde en zesde generatie van de familie Reijers. Het boerenbedrijf ligt in het gebied waar Rivierklimaatpark IJsselpoort tot ontwikkeling komt. Dit is een onderdeel van het landelijke Deltaprogramma om Nederland klimaatbestendig en waterrobuust in te richten.

Het eigendom van de familie Reijers is aangewezen als gebied voor natuurontwikkeling en natuurinclusieve landbouw. Reden voor de familie om samen met ons de ideeën voor de toekomst van het bedrijf te verenigen met de ambities van het Rijk.

Toekomstbestendige landbouw bij de stad en in de natuur

Pleuni maakt een landschapsplan waar de bestaande natuurwaarden worden versterkt en verenigd met de bedrijfsvoering. De natuurinclusieve landbouw die al wordt gevoerd, wordt uitgebreid door landschapselementen toe te voegen die het gebied verbindt met haar omgeving. Ook de privétuin wordt opgenomen in het plan. Bijzonder is de akkerkruidenvegetatie die de patrijs een mooie stapsteen biedt naar aangrenzende (natuur)gebieden.

Project informatie

Project

Landschapsontwerp melkveehouderij binnen rivier klimaatpark

Opdrachtgever

Particulier

Inzet

Landschapsontwerp en Projectmanagement

Stadsrentmeester

Pleuni Kuipers

Wanneer

2022-heden

Onze expertise, jouw project

Wij zetten ons iedere dag in voor de openbare ruimte in ons land. Neem contact op voor meer informatie over onze projecten.

Wil jij je ook inzetten om onze leefomgeving te verbeteren? Kijk dan of jouw talenten aansluiten bij één van onze vacatures.

Naar vacatures 0412-856 663