Omgevingsmanagement

Een eenduidige definitie van omgevingsmanagement is er niet. Dat komt omdat de projecten enorm kunnen verschillen. Denk bijvoorbeeld aan het versterken van een dijktraject, het verleggen van een beekloop, het opnieuw asfalteren van wegen of het realiseren van een nieuwe woonwijk. Wat het project ook inhoudt, een project dat in alle opzichten soepel loopt, daar zetten wij ons met hart en ziel voor in.

De rol van omgevingsmanager wordt in onze steeds veranderende maatschappij en met de nieuwe Omgevingswet op komst nóg waardevoller. Zeker wanneer we in de leefomgeving (het fysieke ruimtelijke domein) aan de slag gaan, is draagvlak een voorwaarde voor een succesvol project.

Meer weten? Neem contact op

Veranderen doe je samen

Als duizendpoot is het voor een omgevingsmanager van belang dat hij/zij zich gemakkelijk beweegt in het netwerk van stakeholders. Ook een sterk analytisch vermogen en een goed gevoel voor prioritering zijn van belang. Er komen dagelijks vele verzoeken van alle betrokken partijen op je af. Alle wensen van betrokkenen, deadlines voor vergunningen, informatieverzoeken van omwonenden en vragen van uitvoerders moeten immers beantwoord worden. Het liefst op een zo kort mogelijke termijn en het spreekt voor zich dat iedereen zijn eigen vraag of verzoek het meest belangrijk vindt.

Bij ieder project moeten alle omgevingsfactoren helder in beeld worden gebracht. Omgevingsfactoren kunnen kansen of risico’s met zich meebrengen. Wij vinden dan ook dat het hele projectteam betrokken zou moeten zijn bij het opstellen van de omgevingsanalyse.

Vervolgens is het de taak van de omgevingsmanager om met de stakeholders in gesprek te blijven en potentiële kansen verder uit te werken tot doelen. Dit omvat ook het samenbrengen van verschillende partijen om dit doel te realiseren. Daarnaast wordt gekeken naar de risico’s. Hoe kunnen we deze ondervangen, of liever nog, omzetten naar een kans? Dit noemen we: het omgevingsproces.

Door goed te luisteren naar ieders wensen en belangen, vinden we vaak samen de beste oplossingen waar iedereen zich goed in kan vinden. Elk project is uniek, met een nieuwe, eigen uitdaging!

Wilt jij weten wat onze stadsrentmeesters voor jou kunnen betekenen?

We gaan graag persoonlijk in gesprek onder het genot van een kop koffie of thee om te kijken wat nodig en mogelijk is.

info@stadsrentmeesters.nl 0412-856 663