Gebiedsontwikkeling De Winkelsteeg

De gemeente Nijmegen heeft middels de omgevingsvisie het uitgangspunt vastgelegd om binnen de bebouwde grenzen invulling te geven aan de woningopgave. De belangrijke kern waar dit beleid wordt uitgevoerd is het bedrijventerrein Winkelsteeg.

Concreet betekent dit dat er in het project een binnenstedelijke bouwopgave is van ruim 6.000 woningen en 300.000 m² bruto vloeroppervlak (BVO) aan bedrijven en maatschappelijke voorzieningen.

Grootschalige binnenstedelijke gebiedsontwikkeling

Vanuit een moderne projectorganisatie wordt er gewerkt om op een slagvaardige manier snel resultaat te boeken. Hierdoor wordt er snel een bijdrage geleverd aan de huidige opgave. Bij deze gebiedsontwikkeling in sneltreinvaart is het wel van belang om de lange lijnen te bewaken en een goede fundering te leggen voor de 15 jaar die volgen.

Frank levert een bijdrage als projectmanager en adviseur en helpt de opgave van vandaag mogelijk te maken en tegelijk te bouwen aan een goede basis voor de toekomst van het gebied.

Project informatie

Project

Gebiedsontwikkeling De Winkelsteeg

Opdrachtgever

Gemeente Nijmegen

Inzet

Projectmanagement

Stadsrentmeester

Frank Willemen

Wanneer

2021-heden

Onze expertise, jouw project

Wij zetten ons iedere dag in voor de openbare ruimte in ons land. Neem contact op voor meer informatie over onze projecten.

Wil jij je ook inzetten om onze leefomgeving te verbeteren? Kijk dan of jouw talenten aansluiten bij één van onze vacatures.

Naar vacatures 0412-856 663